Pripravili sme pre vás teoretickú aj praktickú časť, na ktorej si môžete overiť, či ovládate pravidlá futbalu a či by ste zvládli dianie na ihrisku. Tento test vychádza z oficiálnych pravidiel futbalu, ktoré musia ovládať futbaloví arbitri. Na konci článku nájdete správne odpovede a do komentáru nezabudnite napísať počet bodov, ktorý ste získali.

Teoretická časť

1.Má kapitán mužstva nejaké zvláštne postavenie alebo výsady?

A/ áno, rozhodcovia by mali zohľadňovať jeho postavenie v tíme pri sporných verdiktoch

B/ nie, ale nesie určitú zodpovednosť za správanie svojich hráčov

2.Ak má hráč na sebe šperky...

A/ môže s nimi hrať

B/ môže ich mať, no je potrebné si ich zalepiť páskou

C/ je zakázané s nimi nastúpiť, treba ich odstrániť

3.Pokiaľ rozhodca vidí, že hráč je na zemi, je povinný prerušiť hru?

A/ áno, má na to však časový limit

B/ áno, ale čaká, až kým lopta bude mimo hry

C/ záleží na jeho uvážení, či hráč je alebo nie je vážne zranený

4.Čo znamená táto signalizácia asistenta rozhodcu?

AR.png

A/ AR upozorňuje hlavného rozhodcu na neočakávanú udalosť

B/ striedanie

C/ AR upozorňuje hlavného rozhodcu na problém na jednej z lavičiek

5.Ak hráč vykonávajúci pokutový kop alebo jeho spoluhráč sa dopustia priestupku a gól nebol dosiahnutý, ako ďalej postupuje rozhodca?

A/ pokutový kop sa opakuje

B/ preruší hru a nariadi nepriamy voľný kop

6.Možno dosiahnuť priamo z vhadzovania gól?

A/ áno

B/ nie

7.Môže byť dosiahnutý gól priamo z rohového kopu?

A/ áno

B/ áno, ale iba do súperovej brány

C/ nie

8.Čo bude nasledovať, ak rozhodca omylom preruší hru signálom do píšťalky?

A/ hráčom oboch tímov sa ospravedlní, hrá sa ďalej

B/ na hru nadviaže rozhodcovskou loptou

C/ nariadi nepriamy voľný kop v prospech tímu, ktorý mal loptu - z miesta, kde sa lopta nachádzala

9.Ak dôjde počas hry k smrti hráča, rozhodca je povinný...

A/ predčasne ukončiť stretnutie

B/ zabezpečiť lekársku pomoc a odvoz hráča, poskytnúť dotknutému tímu vystriedanie a následne nariadiť nepriamy voľný kop

C/ informovať o tom hlavného usporiadateľa a postupovať ako v možnosti B/, avšak s nadviazaním pomocou rozhodcovskej lopty

10.V akom časovom horizonte sú povinní rozhodcovia dostaviť sa na miesto stretnutia?

A/ 60 minút pred výkopom

B/ 45 minút pred výkopom

C/ tak, aby všetko načas stihli, nie je určený presný časový údaj

11.Môže byť útočiaci hráč v postavení mimo hry, ak mu poslal vlastný brankár priamo loptu z kopu od brány?

A/ áno

B/ záleží na postavení hráčov súpera

C/ nie

12.Musí byť hráč napomenutý žltou kartou, ak oslavoval gól na ohradení hracej plochy s divákmi a mohol tým spôsobiť bezpečnostné problémy?

A/ áno

B/ áno, ale iba ak s tým súhlasí súperovo družstvo

C/ nie

13.Čo nariadi rozhodca, keď si brániaci hráč pri odkope v pokutovom území nastrelí vlastnú ruku?

A/ nariadi pokutový kop

B/ nič, nechá pokračovať v hre

C/ nariadi nepriamy voľný kop v prospech súpera

14.Ako signalizuje rozhodca nepriamy voľný kop a jeho následnú exekúciu?

A/ zdvihne pravú ruku a ukáže smer (stranu), akým sa budem zahrávať lopta

B/ drží ruku nad hlavou, až po kým sa lopty nedotkne ďalší hráč alebo nie je lopta mimoy hry

C/ zdvihne ruku, no je na rozhodcovi, či bude držať ruku nad hlavou aj počas uskutočnenia kopu

15.V akej vzdialenosti sa od seba nachádzajú bránkové žrde?

A/ 7,52 m

B/ 7,42 m

C/ 7,32 m

16.Aká je podmienka lopty, ktorá môže byť použitá vo futbalovom stretnutí?

A/ lopta nesmie mať obvod väčší ako 75 cm

B/ lopta musí byť guľatá

C/ môže byť tvarovateľná (napr. do elipsy)

17.Môže hráč v priebehu stretnutia bez súhlasu rozhodcu vymeniť loptu?

A/ áno, ale iba v prípade, ak praskla

B/ áno, kedykoľvek

C/ nie

18.Aké sú dva predpoklady, aby sa mohol hráč vymeniť s brankárom?

A/ rozhodca bude o výmene vopred informovaný; samotná výmena sa uskutoční len za hráča z lavičky

B/ rozhodca bude o výmene vopred informovaný; brankár musí utrpieť zranenie, ktoré mu neumožňuje ďalej pokračovať

C/ rozhodca bude o výmene vopred informovaný; výmena sa uskutoční v čase, keď je hra prerušená

19.Aký je potrebný minimálny počet hráčov v družstve, aby sa mohlo začať hrať?

A/ 6

B/ 7

C/ 8

20.Uznal by rozhodca gól z kopu od brány a priamo z výkopu?

A/ áno (ale iba do súperovej brány); áno

B/ áno (ale iba do súperovej brány); nie

C/ nie; áno

Praktická časť

V nasledujúcom videu si otestujete, či by ste dokázali prichytiť hráča v postavení mimo hry. Táto ofsajdová previerka síce obsahuje až 25 ukážok a rôznych situácií, v rámci tohto testu však stačí správne zodpovedať na prvých päť. Naše ukážky teda štartujú od začiatku až do času 1:05. Správne odpovede nájdete na konci článku, ale aj vo videu, od času 4:25, kde sa graficky znázornia postavenia hráčov a prípadný ofsajd.

SPRÁVNE ODPOVEDE: 1.B, 2.C, 3.C, 4.B, 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.A, 10.A, 11.C, 12.A, 13.B, 14.B, 15.C, 16.B, 17.C, 18.C, 19.B, 20.A. VIDEO: 1.nebol ofsajd, 2.nebol ofsajd, 3.ofsajd, 4.nebol ofsajd, 5. nebol ofsajd

Prečítajte si tiež: Futbalové pravidlá, ktoré ste (ne)poznali

FOTO: pixabay.com

Pravidlá futbalu a grafika: futbalsfz.sk